กิจกรรม : ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด”
รายละเอียด :
    วันนี้ (28/พ.ย./2561) เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งใส ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด” ประเด็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ,ประเด็นกิจกรรมลดคัดแยกขยะ , ประเด็นกิจกรรม Big Cleaning Day , ประเด็นกิจกรรมจัดระเบียบป้าย โดยดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย - รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ - ลดคัดแยกขยะ (นำส่งขยะอันตรายเข้าสู่แหล่งกำจัดเฉพาะ) ฯลฯ - รณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือน - จัดระเบียบป้าย โดยการรื้อถอนป้ายเก่า ฯลฯ - ทำความสะอาดทางเท้าและถนนสายหลัก/สายรองในชุมชน ฯลฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 136 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**