กิจกรรม : กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561


รายละเอียด :
    วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งใส ได้จัดโครงการวันสำคัญทางราชการ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเชิดชูและรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทสบาล และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของเทสบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ในการนี้มี นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส กล่าวสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2561 และได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางกนกณัฐ เพชโรภาส กล่าวรายงานฯ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เป็นพิธีทางศาสนา ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป และช่วงบ่าย มอบวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เพื่อนำไปทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยดำเนินการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนทางเท้าและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และร่วมกันปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561    อ่าน 245 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**