กิจกรรม : จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ..2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเป
รายละเอียด :
    วันนี้ (24 ม.ค.61) เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลทุ่งใสจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ..2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งใส โดยมี นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานเปิดประชาคมท้องถิ่น และมีนางณานัญญา ทองกิ้ม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รายงานสรุปการเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชาชมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และมีนายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งใส รายงานสรุปการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งใส และตัวแทนประชาคมตำบลทุ่งใส เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561    อ่าน 182 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**