กิจกรรม : กิจกรรมมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียด :
    

วันนี้(19 ม.ค.61) เวลา 09.30 น.มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบถุงยังชีพตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2,000 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส โนนุช กรรมการและเลขานุการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดขึ้นโดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอสิชล นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายมนัส โนนุช กรรมการและเลขานุการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์และคณะ ได้ถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูปด้วย นายมนัส โนนุช กรรมการและเลขานุการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดทำโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทุกท่าน ดังคำกล่าวที่ว่า ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม” สำหรับอำเภอสิชลได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก และมีคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทำให้มีปริมาณน้ำมาก เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาติดแม่น้ำ ลำคลอง และบริเวณชายฝั่งทะเลมีน้ำหนุน เกิดน้ำท่วมขังสูงเป็นบางแห่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอสิชลทั้ง 9 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 23,996 ครัวเรือน 72,743 คน เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 50 คน บ้านพังเสียหายบางส่วน จำนวน 248 หลัง เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง โรงเรียน 10 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 418 สาย สะพานและคอสะพาน 41 แห่ง นอกจากนี้มีพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ได้รับความเสียหาย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือเยียวยาและของบเพื่อฟื้นฟูแล้ว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561    อ่าน 211 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**