กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็ก พ.ศ.2561
รายละเอียด :
    วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30น. 15.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งใส จัดโครงการจัดงานวันเด็ก พ.ศ.2561 ณ วัดสุชน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบโอวาทให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ กล่าวรายงานโดย นางสาวศิรินทิพย์ เล่าเฉี้ยน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรม กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทั้งในความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ความคิด ตลอดจนพัฒนาตนเองและดำรงอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันตอบปัญหา ทดสอบเชาว์ปัญญา และการแข่งขันกีฬา และมีของขวัญของรางวัล ของที่ระลึกจำนวนมากมายมอบให้แก่เด็ก เยาวชน มอบให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับซุ้มอาหาร ขนม ไอศครีม ที่มีเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 600 คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561    อ่าน 193 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**